Skip to main content
Algemene voorwaarden

De redactie van Breda Studentenstad besteedt continu aandacht aan de samenstelling van de inhoud van onze sites.

Breda Studentenstad publiceert geen uitingen die strijdig zijn met wettelijke bepalingen of met de eisen van goede smaak, of uitingen die onnodig schade berokkenen aan personen of organisaties. Bijdragen waarin sprake is van onderbouwde aantijgingen aan het adres van personen, worden alleen geaccepteerd indien zij met naam en functie zijn ondertekend.

De redactie is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van de site. De meningen op Breda Studentenstad geven niet de mening of het beleid van Breda Studentenstad weer.

De redactie behoudt zich wel het recht voor ingezonden materiaal of reacties in te korten en aan te passen of zelfs, indien de spelregels niet in acht worden genomen, geheel te verwijderen.

Ondanks de zorg van de redactie voor de inhoud is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Eventuele onjuistheden kunt u melden bij de redactie op contact@studentensteden.nl.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming worden gedistribueerd. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij Breda Studentenstad tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Breda Studentenstad maakt gebruik van Google Analytics in overeenstemming met de AVG-wet.

Breda Studentenstad is onderdeel van StudentenSteden.

Bekijk voor de volledige algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van StudentenSteden, welke volledig van toepassing zijn op deze website.